Informasi

  • 27 November 2017 - Selamat Datang di facebook kami Lihat

BIDANG PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING


Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian barang pokok, barang penting dan barang yang diatur.

 

PNS Struktural di Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting :

1. NAMA : MULYADI, ST., MM.
  NIP : 19710614 200003 1 006
  PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA / IV.a
   JABATAN  : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING
       
2. NAMA : RAHMAT HERMAWAN, ST., MM.
  NIP : 19830705 201001 1 016
  PANGKAT/GOLONGAN : PENATA / III.c
  JABATAN : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING
       
3. NAMA   TONI SANJAYA, S.Sos
  NIP   19770328 200801 1 006
  PANGKAT/GOLONGAN   PENATA / III.c
  JABATAN   KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG POKOK DAN PENTING
      SERTA BARANG YANG DIATUR

 

Profil Pegawai di Bidang Pendalian Barang Pokok dan Penting

JUMLAH PEGAWAI JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH GOLONGAN BIDANG PENDIDIKAN
PNS   : 5 S2   :  2 GOL IV : 1 S2 MANAJEMEN : 2
HONORER : 4 S1   :  3 GOL III.c : 2 S1 PEMERINTAHAN : 1
  D3   :  3 GOL III.a : 1 S1 ILMU SOSIAL : 1
  SMA :  1 GOL II.b  : 1 D3 KOMPUTER : 3